Corona maakt zo’n actie wel spannend! Want met de maatregelen die nog wel eens wisselden, vroegen we ons af of mensen wel mee wilden doen. En zie daar, niet zo veel als vorig jaar, maar toch nog altijd ruim 180 mensen hebben meegedaan. Het doel hiervan was om op een luchtige manier aandacht te geven aan het thema eenzaamheid en mensen te motiveren om eens langs te gaan bij diegenen die dat kunnen gebruiken.

Begin oktober, tijdens de Week tegen de Eenzaamheid, of liever de Week van de Ontmoeting, hebben Bakkerij van der Most en WijZ welzijn Raalte samen deze actie gesponsord. Het is mooi om te zien dat er in Salland naar elkaar om wordt gekeken. En hoewel het natuurlijk niet zo is dat één zo’n bezoekje eenzaamheid kan oplossen, hopen we dat het wel een vervolg gaat krijgen. Zeker in deze periode waarin men geneigd is zich meer terug te trekken vanwege de beperkende maatregelen.

Eén op de vier mensen voelt zich regelmatig eenzaam; wanneer dit langer duurt, ontstaan ook risico’s voor de gezondheid. Het is dus belangrijk om op tijd hulp te zoeken. Veel mensen vinden dit lastig, omdat ze zich ervoor schamen of denken dat er niets aan te doen is. Toch kunnen een steuntje in de rug, een luisterend oor en neutrale tips wel degelijk helpen bij de oplossing. Wanneer je hierover meer wilt weten neem dan contact op met het Meldpunt Eenzaamheid van WijZ welzijn Raalte of bel met Erna Klok 06-1071 1271 sociaal werker bij WijZ welzijn Raalte.

Week van de Ontmoeting, gebakjesactie