Raadsvoorstel wijziging mantelzorgwaardering ingetrokken

In onze nieuwsbrief van juni stond een bericht waarin de gemeente Kampen onder andere het volgende aangekondigde:

Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, heeft het college van burgemeester en wethouders op 2 juni 2020 besloten om aan de gemeenteraad van Kampen voor te stellen de financiële waardering met ingang van 2021 jaarlijks met € 25,- te verlagen.”

Op 23 juni jl. is het voorstel in de commissie Inwoners besproken. Er bleek al snel geen steun voor te zijn. Het voorstel is ingetrokken en het college komt later dit jaar met een nieuw voorstel.

gemeentehuis