Er is veel belangstelling voor deze wandelactiviteit op zaterdag. Om te voorkomen dat de groep te groot wordt, is besloten een nieuwe groep op te zetten. Op woensdagmiddag één keer per maand. Heb je  belangstelling? Meld je dan aan via e.klok@wijz.nu en we houden je op de hoogte. Zodra we een groep hebben gevormd van zes (liever nog tien!) personen, gaan we van start.
 
Seniorenbezoeken
Naast het wandelen, zullen ook de seniorenbezoeken weer van start gaan. De bezoeken hebben het afgelopen jaar stilgelegen, vanwege de bekende maatregelen, maar ook die gaan in juni weer van start. Vrijwillige seniorenbezoekers zullen een bezoek brengen bij 70-plussers uit een bepaalde buurt. Daar zal dan een adviesgesprek plaatsvinden over het wonen, nu en in de toekomst. Het gesprek zal op verzoek  thuis plaats  vinden, of telefonisch gehouden worden. Niet alleen wonen wordt besproken, ook sociale contacten en veiligheid in en om huis, komen ter sprake.

Dit project wordt in samenwerking met de gemeente uitgevoerd en geeft de gemeente (en WijZ) inzicht welke wensen en vragen er leven bij mensen van 70 jaar en ouder.

Samen Wandelen Salland, WIjZ