Symposium Valpreventie en Eenzaamheid - 13 februari

Samen eenzaamheid bestrijden en vallen voorkomen

Datum: 13 februari 2023
Tijd: 12.30 tot 17.15 uur
Waar: Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle

WijZ Welzijn, Project Vitaal & Veilig Thuis / Valpreventie & Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, nodigen je uit voor een inspirerende middag met interessante sprekers en interactieve workshops!

VOOR WIE INTERESSANT?

Ben jij een professional in de zorg- en welzijnssector en werk je met ouderen? Schrijf je beleid rondom ouderen? Ben je docent zorg en welzijn, volg je een opleiding in die richting of ben je geïnteresseerd in het thema Valpreventie & Eenzaamheid? Streef je naar een inclusieve invulling van je werkzaamheden en werk je in Regio Zwolle? Meld je hieronder dan snel aan en laat je inspireren!

Programma
12.30 - 13.00 uur
Ontvangst
13.00 - 13.15 uur
Welkom
Marjolein Kuijt
Dorrit de Jong

Dagvoorzitter Marjolein Kuijt  & Wethouder Dorrit de Jong

 
 
 
13.15 – 13.30  uur
Interview

Dagvoorzitter Marjolein Kuijt interviewt Wethouder Dorrit de Jong, Michelle Vollers (VWS), Erik Koekoek (Zilveren Kruis), Harold van Riessen (WijZ Welzijn)

13.30 – 13.45 uur
Presentatie preventiepad Valpreventie Zwolle
Jeanette Bensink
Marloes Holterman

In opdracht van de Regionale Zorgalliantie hebben Marloes Holterman (projectleider Vitaal & Veilig Thuis) en Jeannette Bensink (manager FysioZwolle) het Projectplan Valpreventie geïmplementeerd in Zwolle. Door het organiseren van interactieve wijkgerichte bijeenkomsten in de afgelopen 2 jaar is in samenwerking met alle partners die met senioren te maken het ‘Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle’ beschreven. Er wordt duidelijk beschreven welke rol diverse professionals hebben in de verschillende fasen van het preventiepad. Voor Marloes en Jeannette is dit het begin van de borging van de afspraken in Zwolle, hetgeen staat of valt met de verbinding tussen zorg en welzijn op basis van de Positieve Gezondheidsgedachte. 

13.45 – 14.30 uur
Dé oudere bestaat niet - Alet Klarenbeek
Alet Klarenbeek

Alet Klarenbeek is schrijver van ‘Ik ben niet eenzaam’, het handboek over eenzaamheid en ouderencommunicatie. Ouder worden gaat gepaard met afscheid nemen van het werkende leven, van gezondheid, mobiliteit en van dierbaren. Het gevoel er helemaal alleen voor te staan ligt op de loer. Wat kan je doen als oudere? Hoe kan je je ertoe verhouden als professional? Alet biedt een kijkje in de wereld van ouderen en eenzaamheid. Ze laat bovendien zien hoe je (nog beter) ouderen kan bereiken voor je project, door op de juiste manier met hen in contact te komen.   

14.30 – 14.45 uur
Pauze
14.45 – 15.15 uur
Workshopronde 1
15.25 – 15.55 uur
Workshopronde 2
16.05 – 16.15 uur
Plenaire terugkoppeling
16.15 – 16.45 uur
Gemeente aan zet voor implementatie van Valpreventie - Wietske Hoekstra (Veiligheid NL)
Wietske Hoekstra

Dagelijks belanden er bijna 300 ouderen door een val op de Spoedeisende Hulp. Het letsel dat zij oplopen heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie voorkomt valongelukken en bespaart kosten. Valpreventie voor ouderen met een verhoogd valrisico is daarom als maatregel opgenomen in het coalitieakkoord. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2023 de taak krijgen valpreventie programma’s aan te bieden voor hun inwoners. Voor welke opgave staat de gemeente? Wat is effectieve valpreventie? En hoe motiveer je ouderen om deel te nemen aan de effectieve programma’s.

16.45 – 17.15 uur
Eén tegen eenzaamheid - Michelle Vollers (VWS)
Michelle Vollers

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland te verminderen, onder jong en oud. Veel mensen voelen zich eenzaam en dat leidt tot gezondheidsrisico’s en minder participatie. Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid, bij zichzelf of een ander. Het is vaak moeilijk om dit bespreekbaar te maken en het verminderen van eenzaamheid vraagt om een goede gezamenlijke aanpak van gemeenten, allerlei maatschappelijke organisaties en direct betrokkenen in de omgeving: samen één tegen eenzaamheid. Michelle Vollers, werkzaam bij het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid (VWS), vertelt over het landelijk actieprogramma, de uitvoering daarvan op lokaal niveau en de landelijke resultaten. 

17.15 uur
Afsluiting inclusief hapje en drankje
Workshops

1. Signaleren van eenzaamheid in de wijk: en dan? Jeanette van der Meer & Chantal van Arensbergen

Het zijn veelgehoorde vragen: hoe kan je eenzaamheid in de wijk tijdig signaleren en wat doe je dan en waar kan je terecht met deze signalen? Is het aan te raden om een meldpunt hiervoor op te zetten of kan je beter aansluiten bij bestaande initiatieven? Hoe kan je hier als gemeente beleid op voeren met betrokken organisaties in de gemeente? In deze workshop bespreken we de dilemma’s waar je als buurtbewoner, vrijwilliger, hulpverlener tegenaan kan lopen én de oplossingsmogelijkheden. De workshop wordt begeleid door Jeanette van der Meer en Chantal van Arensbergen, beide adviseur voor gemeenten die zijn aangesloten bij het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

2. Lokaal en regionaal samenwerken bij het aanpakken van eenzaamheid. Maryse den Hollander en Sonja van Rooijen

Veel gemeenten in Overijssel zijn aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Wat kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we samen optrekken? In deze workshop is er gelegenheid om met andere gemeenten kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak eenzaamheid op lokaal en regionaal niveau en elkaar vragen voor te leggen. De workshop wordt begeleid door Maryse den Hollander en Sonja van Rooijen, beiden werkzaam bij Movisie en adviseurs Een tegen eenzaamheid, o.a. voor de gemeenten in Overijssel. Zij nemen het voortouw om ook na het symposium de regionale samenwerking te stimuleren.

3. Stel je (communicatie)vraag! Alet Klarenbeek

Dit is je kans. Vraag Alet hoe je meer ouderen kan bereiken, hoe je jouw (beleids)thema aansprekend voor het voetlicht kan brengen en wat het beste werkt als je oudere deelnemers wil werven voor je project. Alet beantwoordt vragen vanuit een praktisch gezichtspunt, met kennis van zaken. Je steekt er geheid iets van op!

4. Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle. Jeannette Bensink en Trynke Seubers

Trynke Seubers (geriatriefysiotherapeut) en Jeannette Bensink (fysiotherapeut/manager FysioZwolle) werken sinds 15 jaar samen als theorie en praktijk docent bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) voor de cursus “Valpreventie en valtraining’. Daarnaast hebben ze een breed netwerk om het onderwerp valpreventie zowel bij professionals als senioren in de regio Zwolle/Meppel en in Nederland op de kaart te zetten. In deze workshop gaan we samen aan de slag met het verbinden van de vier erkende valpreventieprogramma’s. Na de workshop heb je inzicht in het effectief verwijzen naar het meest passende programma. 

5. Warm Luisteren door de Luisterlijn. Lidwien van Loon

Een workshop over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid vanuit een perspectief van warm luisteren. Als Luisterlijn hebben we hier veel ervaring in en trainen we onze vrijwilligers die als gesprekspartner de Luisterlijn bemensen (24/7 een anoniem luisterend oor). Warm luisteren is een vorm van tussen-de-regels-door luisteren. Je probeert te begrijpen wat de ander bedoelt. Als gesprekspartner let je daarbij vooral op emoties en de manier waarop de ander dingen beleeft. Je ‘geeft terug’ welke indruk bij je is opgekomen door er woorden aan te geven zodat de ander zich erkend voelt en waardoor eenzaamheid bespreekbaar kan worden. Warm luisteren lijkt zo makkelijk. Toch vraagt het veel concentratie, geduld, aandacht, acceptatie, inleving en een open houding zonder oordeel. Warm luisteren kent daarom ook wat valkuilen die we in de workshop samen bespreken.  

Mogen we je warm uitnodigen om aan deze workshop deel te nemen?

6. Signaleren en motiveren van senioren. Marjolein Kuijt

Marjolein Kuijt  (Fysiotherapeut, docent valpreventie en fietsveiligheid voor senioren).

Waarom vallen ouderen. Welke functionele veranderingen bij de ouder wordende mens zorgen voor een verhoogd valrisico. Wat heeft bijvoorbeeld de verandere houding en het looppatroon van invloed. Wat zie je bij de oudere thuis en hoe signaleer je een verhoogd valrisico. 
Om er met elkaar voor te kunnen zorgen dat een eventueel valrisico tijdig wordt gesignaleerd en er op de juiste wijze op wordt geanticipeerd, middels advies en zorg, is het belangrijk dat de professionals uit de eerstelijn elkaar weten te vinden, hun kennis omtrent valpreventie bevorderen en willen samenwerken. Daarbij is bewustwording bij de doelgroep zelf van essentieel belang.

7. Ontmoetingen creëren in de buitenruimte. Linda Hooijer

Vanuit de gemeente Apeldoorn investeren we in onze stad en dorpen. Vanuit mijn rol als projectmanager en achtergrond als landschapsarchitect richt ik me op de verbinding tussen het ruimtelijke en maatschappelijk domein. Door onze buitenruimte uitnodigend te maken kunnen we bijdragen aan thema’s als: gezondheid, vitaliteit, ontmoeting en verbinding. In deze workshop ‘Uitnodigende buitenruimte’ geven we inzicht in goede Apeldoornse (en Gelderse) voorbeelden en wat we kunnen leren van deze voorbeelden. Daarnaast geven we toepasbare handvatten voor iedereen die zich bezighoudt met de inrichting van buitenruimte.  https://www.apeldoorn.nl/buitenkansen  en https://www.gelderland.nl/projecten/gelderse-buitenkansen

Aanmelden