Visie

Wij denken dat gezondheid met het hele leven te maken heeft en niet alleen met psychische en lichamelijke aspecten. Om gezond te zijn én te blijven is veerkracht nodig en balans tussen de verschillende levensdomeinen. Balans vinden doe je dichtbij, in samenhang en vanuit eigen mogelijkheden en regie. Positieve gezondheid, noemen we dat.

Missie

We bevorderen positieve gezondheid en welzijn in brede zin. Hierbij richten we ons op de veerkracht en mogelijkheden van mensen. Zodat ze beter kunnen om gaan met de uitdagingen en problemen van het dagelijks leven.