Vitaal en Veilig Thuis

Het landelijke beleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Het is dan ook van belang dat mensen zo lang mogelijk vitaal blijven. Zowel op het fysieke, psychische als sociale vlak. Veel ouderen hebben vaak ‘kleine’ beperkingen: fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden zijn achteruit gegaan. Recent was in het nieuws dat er een toename is van het aantal ouderen dat zich meldt bij de Eerste Hulp als gevolg van vallen. Een van de oorzaken hiervoor wordt genoemd dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en het gebruik van de elektrische fiets.

"Vitaal en Veilig thuis’ (VVT) is een integrale aanpak die ten doel heeft de vitaliteit van senioren te versterken. De aanpak is enerzijds gericht op valpreventie en bevorderen van sport- en beweegdeelname en anderzijds op activering en ondersteuning op maat, waarbij het eigen welzijnsgevoel stijgt op een of meerdere levensdomeinen (lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en inspiraties). De aanpak is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. ‘Zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk en speciaal wanneer het moet’.