Ketenaanpak Valpreventie

Vanuit het Regiobeeld Valpreventie (december 2020) is het Projectplan Valpreventie Zwolle geschreven door Marloes Holterman en Jeannette Bensink. De programmacoalitie Leefstijl van de Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft het projectplan gesubsidieerd. Het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle is het resultaat van de implementatie van het projectplan.

Het doel van deze ketenaanpak valpreventie is integraal domein overstijgen werken met als stip op de horizon is ‘de juiste ouderen op de juiste plek m.b.t. een verhoogd valrisico’.

In het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle staan de fasen van de ketenaanpak beschreven, de rollen van de professionals in de verschillende fasen, het belang van vroegsignalering, de multifactoriële valanalyse en naar welke valpreventieprogramma’s verwezen kan worden.

Het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle is een handboek om de ketenaanpak in uw eigen wijk, stadsdeel, dorp of regio te implementeren. U kunt het hier downloaden.

Klik hier voor de beslisboom valpreventie.