Alzheimer Nederland afdeling IJssel-Vecht

Stichting Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Zij heeft een landelijk bureau en regionale afdelingen. Voor Zwolle is dat afdeling IJssel-Vecht.
Met vrijwilligers wordt in Zwolle vorm gegeven aan het Alzheimercafé, het Jungheimercafé (voor jonge mensen met Dementie) en inlooppunten. Zo wordt ontmoeting tussen mensen met Dementie en hun naasten gemakkelijker en kan informatie uitgewisseld worden.

Ook zet de afdeling zich in om Zwolle meer en meer Dementievriendelijk te maken. Dat wil zeggen tot een omgeving te komen waarin mensen met Dementie de dingen kunnen blijven doen die voor hun belangrijk zijn.
Informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland en Dementie.nl. Voor meer Informatie kunt u mailen naar ijssel-vecht@alzheimer-nederland.nl.