Isala

Ons streven: van kwetsbaar naar vitaal

Bij het toenemen van de leeftijd neemt de heterogeniteit van de gezondheid toe. Alle dertigers zijn ongeveer even gezond, maar bij tachtigers kunnen gezondheid, vitaliteit en kwetsbaarheid enorm verschillen. Een kwart van de ouderen bezoekt nu dan ook drie à vier specialisten binnen het ziekenhuis. Isala vindt dat dit anders kan en brengt Isala-breed extra focus aan op de kwetsbare oudere patiënt. In Isala Meppel bundelen we de zorg voor oudere patiënten en zetten we in op het behoud van functioneren en het beperken van kwetsbaarheid.

Binnen heel Isala worden oudere patiënten nu al bij opname gescreend op kwetsbaarheid, zodat de vervolgzorg veilig kan worden afgestemd op de conditie van de patiënt. Ouderengeneeskunde betrekt de mantelzorger bij deze zorg. Bij de zorg voor kwetsbare ouderen werken we samen in een zorgalliantie, waarin we goede afspraken maken rond opvang in eigen netwerk, mantelzorg, huisvesting, etc.