Proscoop

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.

Samenwerking binnen en buiten de eerste lijn
Gezondheid is een groot goed. Door onder andere toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en technische mogelijkheden, stijgen de kosten. We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, doelmatig en dichtbij. Om zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking binnen de eerste lijn nodig. Maar ook samenwerking tussen de verschillende domeinen in de zorg – de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein – is essentieel.

Brede blik op gezondheid
Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over je veerkrachtig voelen, mee kunnen doen in de maatschappij en van betekenis kunnen zijn voor bijvoorbeeld een naaste. Met gezondheid als vertrekpunt, staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. Het is een manier om breder naar gezondheid(szorg) te kijken, in plaats van slechts de medische kant te belichten. Bij de indeling van onze projecten laten we ons inspireren door de gezondheidsroute.

Met Vitaal en Veilig Thuis werken we samen aan een brede aanpak om ondervoeding bij ouderen tijdig te signaleren. Lees daar meer over op onze website: https://www.proscoop.nl/ondervoeding-bij-ouderen/

Proscoop