Jeugd en opvoeden

Binnen het programma van The Take en op straat zijn de jongerenwerkers en welzijnswerkers actief. Zij ondersteunen en begeleiden jongeren bij diverse activiteiten en projecten. Zij zorgen vooral voor een veilige omgeving.

De activiteiten/projecten zijn gericht op:
– Voorkomen en stoppen van overlast
– Individuele trajecten en coaching van (kwetsbare) jongeren, evt. in samenspraak met ouders
– Verbinden van jongeren onderling en met projecten en/of netwerken
– Bevorderen van talenten en eigen kracht
– Ondersteunen van vrijwilligersgroepen in The Take en t Ukien, zodat er openstelling kan plaatsvinden
– Aandacht besteden aan thema’s bijvoorbeeld: pesten, sexting, omgaan met alcohol en drugs, verliefdheid, sociale media

Voorop staat dat iedereen mag meedoen!

Ambulant jongerenwerk
Het ambulant jongerenwerk zoekt jongeren op in hun ”natuurlijke leefomgeving”. Dat kan een hangplek, straathoek of keet zijn. Het belangrijkste doel is het beperken van overlast en jongeren stimuleren om mee te doen aan activiteiten in Kampen.

Keten
De welzijnswerker kan de keeteigenaar en contactpersonen van de keten ondersteunen bij brandveiligheid, alcoholmatiging, voorkomen van overlast, organiseren van activiteiten, etc.

Jonge mantelzorgers
Kinderen en jongeren kunnen mantelzorger zijn, omdat er bijvoorbeeld een ouder of broertje/zusje in het gezin (chronisch) ziek is. Is er bij jou thuis iemand ziek, depressief, verslaafd of gehandicapt? Maak jij je hierover zorgen en moet je vaak meehelpen in huis? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Het kan fijn zijn om even uit de thuissituatie te zijn. Je bent van harte welkom bij onze activiteiten. 

Jeugd

Waar kunnen jongeren naar toe?

Jeugdhonk The Take
Jeugdhonk The Take is een accommodatie voor en door jongeren. Zij kunnen zich daar ontspannen en ontwikkelen. Hier hebben jongeren de ruimte om elkaar te ontmoeten, nieuwe indrukken op te doen en samen activiteiten te ondernemen. Wij organiseren activiteiten voor kinderen van 9 t/m 12 jaar oud en voor jongeren van 12 t/m 18 jaar oud. Iedere vrijdagmiddag is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 9 t/m 12 jaar oud van 15.00 – 16.30.

Iedere woensdagavond en vrijdagavond is het jeugdhonk geopend voor de jongeren van 12 t/m 18 jaar oud. Op woensdagavond zijn we geopend van: 19.30 – 21.30 en op de vrijdagavond zijn we geopend van; 19.30 – 22.30.
Jeugdhonk The Take is onderdeel van locatie ’t Meer, Oosterholtseweg 11, 8271 PS IJsselmuiden.

Volg The Take op Facebook: https://www.facebook.com/TheTakeIJsselmuiden
                        en Instagram: https://www.instagram.com/the_take_/?hl=nl

Meidenavond in jeugdhonk The Take
Speciaal voor de meiden die The Take bezoeken en een leeftijd hebben tussen de 12 en 16 jaar oud,
wordt iedere eerste dinsdagavond van de maand een meidenavond georganiseerd!
De activiteiten worden door de meiden zelf gekozen. Tijdens deze laagdrempelige activiteiten, willen
we bepaalde onderwerpen aan bot laten komen die veel al in hun leven een rol spelen.
De doelstelling van deze meidenavond in The Take is dat de meiden o.a. leren voor zichzelf op te
komen, hun grenzen leren aan te geven en zich veilig te voelen in hun vertrouwde omgeving waarin
nieuwe contacten en uitwisseling gestimuleerd worden.

Boemerang Brunnepe, Flevowijk, Onderdijks en IJsselmuiden
Boemerang Brunnepe, Flevowijk, Onderdijks en IJsselmuiden komt op vaste momenten in de week in contact met de kinderen uit de wijk en stimuleert ze hun eigen talenten te ontwikkelen. Met diverse activiteiten zijn kinderen van verschillende scholen, culturen, leeftijden en interesses met elkaar actief op het gebied van o.a. sport-, cultuur- en spelactiviteiten. Verschillende organisaties en wijkpartners werken actief mee in het proces, waardoor niet alleen de kinderen bij de activiteiten betrokken raken, maar de gehele wijk. Het Cruyff Court in de wijk is de perfecte plek om naast het gebruikelijke voetbal ook kennis te kunnen maken met o.a. toneel, djembé, dans, handlettering, trefbal of freerunning. Tijdens de georganiseerde activiteiten gaat het om het spel- en speelplezier met regels en aandacht voor iedereen.

De wekelijkse activiteiten worden gedeeld via de Social Media pagina’s van Boemerang:
Brunnepe:                         https://www.facebook.com/boemerangbrunnepe
                                           https://www.instagram.com/boemerangbrunnepe/
Flevowijk en Onderdijks: https://www.facebook.com/boemerang.flevowijk.3
                                           https://www.instagram.com/boemerang_flevowijk