Zoeken

Adviesraad Cliëntenbelang

De adviesraad cliëntenbelangen van De Kern maatschappelijke dienstverlening / Jeugd ggz en welzijnsorganisatie WijZ adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het ge

Lees meer
Dagbesteding

Doelgroep

WijZ richt zich op mensen, die moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Van oudsher is WijZ deskundig op het terrein van senioren en vrijwilligers.

Lees meer

Klachtenafhandeling

De medewerkers van WijZ doen hun uiterste best om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden of boos bent over de verleende hulp.

Lees meer

Opbouwwerk

Onze opbouwwerkers doen een beroep op jouw zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid.

Lees meer

Organogram

Stichting WijZ is sinds 1 januari 2014 een onderdeel van de Dimence Groep.

Lees meer

Samenwerking

WijZ werkt samen met veel organisaties in de gemeenten en wijken binnen haar werkgebied. Er is een bijzondere relatie tussen WijZ, De Kern en Jeugd ggz.

Lees meer