Zoeken

Adviesraad Cliëntenbelangen

De Adviesraad Cliëntenbelangen van De Kern, Jeugd ggz en WijZ adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid.

Lees meer

Klachtenafhandeling

De medewerkers van WijZ doen hun uiterste best om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden of boos bent over de verleende hulp.

Lees meer

Opbouwwerk

Als opbouwwerkers werken wij aan samenlevingsopbouw. Wij vormen een verbindende schakel tussen inwoners, organisaties en professionals.

Lees meer

Organogram

Stichting WijZ is sinds 1 januari 2014 een onderdeel van de Dimence Groep.

Lees meer

Samenwerking

WijZ werkt samen met veel organisaties in de gemeenten en wijken binnen haar werkgebied. Er is een bijzondere relatie tussen WijZ, De Kern en Jeugd ggz.

Lees meer