Diensten

Mensen kunnen nou eenmaal niet alles. Voor de dingen die je niet kan, is het fijn als er ondersteuning is. Zeker als je bezig bent met opgroeien, kinderen hebt of een dagje ouder wordt.  Als je te maken hebt met vragen, dingen die je moeilijk vindt, ziekte, een beperking of bijvoorbeeld met eenzaamheid, verlies of financiële problemen.

We bieden diverse diensten om jou individueel te ondersteunen. Hopelijk kunnen we samen je probleem oplossen of er voor zorgen dat je zelf weer verder kan. Dat doen we vaak met behulp van goed opgeleide vrijwilligers.

vrijwilligers wijz
1
Oudere allochtoon

Allochtonen adviseur

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze allochtonen adviseur, Birsen Tas. info@wijz.nu of 06-31640064.

Enkele taken van de allochtonenadviseur:

Lees meer

Buurtkamers en Dagbesteding

Buurtkamers hebben een open inloop. Je kunt hier zo naartoe en een gesprek vooraf is niet nodig. Vrijwilligers van WijZ heten je van harte welkom.

Lees meer

Buurtkamers Zwolle

Vrijwilligers van WijZ zijn altijd aanwezig en op de achtergrond is een beroepskracht beschikbaar. Misschien wil je graag eerst meer informatie?

Lees meer

Dagbesteding Zwolle

Wil je gebruik maken van onze dagbesteding dan is er eerst een plaatsingsgesprek. We kijken dan samen met jou naar de meest passende plek.

Lees meer
Mevrouw koffie

De draad weer oppakken

Rouwen is heel persoonlijk Het verlies van een partner zet je leven totaal op de kop. Zekerheden vallen weg en maken plaats voor verdriet en leegte.

Lees meer
Home-Start gezin aan tafel

Home-Start

Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders krijgen vriendschappelijke en praktische ondersteuning van ervaren en getrainde vrijwilligers bij he

Lees meer
Jongere zorgt voor oudere keuken

Mantelzorgsalon

WijZ en Steunpunt Mantelzorg organiseren van januari tot en met juli en van september tot en met oktober 1 keer per maand op woensdagochtend een bijeenkomst met een wissele

Lees meer

Multiculturele groepen Zwolle

Heb je belangstelling? Dan kun je bellen met WijZ 038 – 8 5157 00. Je kunt ook meteen jezelf aanmelden via dit formulier: www.samenzwolle.nl/formulierzd.

Lees meer

Thuisadministratie & Op Orde

Is het begrijpen van brieven soms lastig? Zeker als daar ook nog digitale post bij komt. Of het goed op orde houden van uw administratie valt je zwaar?

Lees meer